عیدی چو غدیر این قدر معظم نیست


حبلی چو ولایتش چنین محکم نیست


بر رشته ی محکم ولایت صلوات


بیچاره بود هر آن که مستعصم نیست


عید سعید غدیر خم مبارک باد