روز عرفه, روز عرفان, روز شناخت و روز عید عارفان گرامی باد

روز عرفه, بر عارفان حق, آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند

 

و با آتش شوق و اشتیاق وصال, به دعا و نیایش متوسل می شوند, خجسته باد.

این روزها چه روزهای با عظمتی است;

 

موسی به طور می رود و فاطمه به خانه علی,

ابراهیم با اسماعیل به قربانگاه,

محمد با علی به غدیر و حسین با تمام هستیش به کربلا!

 

روز عرفه و عید قربان مبارک.