متن اساسنامه ی مذهبی که در زیر آمده و فعالیت های آن به شرح زیر است :

ماده الف ) پیشنهاد برای نام هیئت مذهبی :

بند ۱_ پیروان ولایت

بند ۲_ منتظران ظهور  

بند ۳_ انصارالمهدی  و ...  

توضیح : بنابر نظرات افراد و به خصوص هیئت نماینده که در سال 1395 که به تصویب هیئت نماینده رسید و همچنین به تأیید افراد نیز رسید نام این جلسات را که در بند (2) این اساسنامه گفته شده به نام منتظران ظهور قرار داده اند و تا ظهور آن حضرت ادامه دارد.                                     

ماده ب ) اهداف :

بند ۱_ ترویج صحیح رسالت پیامبر اکرم و اهل بیت (ع) و مسائل قرآنی

بند ۲_ رشد و ارتقائ ، پرورش و آموزش بویژه نوجوانان و جوانان در همه ی ابعاد مذهبی ، عبادی ، سیاسی و علمی بدور از گرایشات و اقدامات افراطی

بند ۳_ ترویج فرهنگ عاشورایی بدور از هرگونه تحریف و ...                                                          

دریافت اساسنامه مذهبی